Ett sökschakt i åkermarken vid torpet Täppan, området Hester strax väster om U-hamn. Arkeolog LH mäter in.