Här har halva röjningsröset torvats av och stenarna blottats. Arkeolog MvdL mäter in.