Daniel Söderberg, arkeolog

Daniel har tidigare arbetat för Arkeologikonsult och har erfarenhet från Stadsarkeologiska undersökningar vid Slussen i Stockholm. Framförallt har han arbetat med lämningar från Medeltiden till 1700-talet.

Daniels masteruppsats behandlade fynd från 1600 – 1700-talet som hittats i olika skeppsvrak i Östersjön.