Gwilym Williams, arkeolog

Gwilym arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag. Han har arbetat med alla typer av lämningar, från mesolitikum till nutidsarkeologi. Gwilym är särskilt intresserad av den yngre bronsåldern men också av medeltida och historisk arkeologi, särskilt arkitektonisk keramik, samt trädgårdsarkeologi. Han har arbetat i bland annat Storbritannien, Frankrike, Bosnien och Sverige.