Masthuggskajen

Karta: Lantmäteriet/Fornsök

Karta: Lantmäteriet/Fornsök