A100 och stenröjd yta i Östra delen av omr (4)

Stenröse