2007_6Bedömning av upplagsområden, väg 164 Rämne_Valex