156Eda 287, Eda socken och kommun. Arkeologisk utredning och förundersökning