2011_9Fåglar vid Vävra berg. Inventering inför planerad vindpark