165Förstudie Sandarna 18_3 m fl Göteborgs socken och kommun Kulturhistorisk förstudie