176Norum 165_2 inom Nösnäs 1_89Norums sockenStenungsunds kommunArkeologisk förundersökning