147Säve 242, 407 och 409 inom Skogome 7_1, Säve socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning