2013_1Säve 242 inom Skogome 7_1 i Säve socken, Göteborgs kommun