2011_7Tjäder och nattskärra i Lursäng. Inventering inför planerad vindpark