Specialistkunskaper

Flera av Rio Göteborgs anställda besitter specialistkunskaper inom olika arkeologiska och kulturhistoriska områden.

Osteologi

Rio Göteborg kan erbjuda analyser av både djurbensmaterial och mänskliga kvarlevor.

Benmaterial är en av de vanligast förekommande fyndkategorierna vid arkeologiska undersökningar. Djurben kan ge viktig information om bland annat kost- och djurhållning, jakt, handel och aktivitetsmönster. Humant skelettmaterial avslöjar bland annat populationers och individers levnadsvillkor. Rio Göteborg kan erbjuda analyser av både djurbensmaterial och mänskliga kvarlevor.

 

Skelett från grävningarna i Gamlestan, Staden Nya Lödöse.

camera_alt Markus Andersson.

Stenteknologi

Vi erbjuder specialistkunskaper gällande förhistorisk stenteknologi.

camera_alt

Kontaktperson vid förfrågningar