Alla lämningar som påträffas i marken mäts in med GPS.