Under fältarbetet år 2022 producerade även Arkeologikanalen en film om utgrävningarna i Vårgårda.

Under fältarbetet år 2022 producerade även arkeologikanalen en film om utgrävningarna i Vårgårda.