Vännåkra med diskuterade fornlämningar mot GSD terrängkartan och terrängskuggning Lantmäteriet CC0.pdf