024Arkeologisk förundersökning Göteborg 216, kv. Härbärget