030Arkeologisk förundersökning och slutundersökning Askim 287