142Aröd 2_2 och 2_3, Ljung socken, Uddevalla kommun. Särskild utredning