123Fässberg 1_17 m. fl., Mölndals socken och kommun. Särskild utredning