Kompletterande förundersökning Göteborg 15 516 och 517 High