134Göteborg 483 inom Biskopsgården 830_844, Lundby socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning