126Projekt Stenshult. Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning