2008_2Samrådshandling för uppförande av vindkraftverk i Lillhärdal