Välkommen till Rio Göteborg

Rio Göteborg är ett företag med bred verksamhet inom kultursektorn. Hos oss arbetar arkeologer med mångsidig kompetens där vi erbjuder varierade tjänster inom uppdragsarkeologin, osteologisk analys, kulturhistoria, forskningsverksamhet och utåtriktad verksamhet.

Våra projekt

Klicka på knappen nedan för att se samtliga projekt inom Rio Göteborg.

Inom Rio Göteborg finns ett stort antal olika kompetensområden

Rio Göteborg bildades hösten 2013 då verksamheten inom Rio Kulturkooperativ delades upp i två nya företag. Rio Kulturkooperativ startade sin verksamhet 1993 och har under det senaste decenniet haft sin huvudsakliga verksamhet inom kultur- och naturmiljövården. Rio Göteborg arbetar vidare i denna anda och det är kooperativets medlemmar som bestämmer inriktning för den framtida verksamheten. Vårt kontor finns i Slakthusområdet i Gamlestaden i Göteborg.

I slutet av 2018 avslutade vi vårt arbete inom natursektorn, men bland kooperativets medlemmar  kvarstår biologer och all tidigare utfört arbete inom biologi och naturvård återstår på vår hemsida.

För närvarande arbetar vi inom Rio Göteborg med alla typer av uppdragsarkeologi, kulturbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar, kulturhistoriska dokumentationer, kunskapsförmedling och publik verksamhet, forskning samt förlagsverksamhet. Kooperativets medlemmar har som mål att genom sin verksamhet utveckla och befrämja positiva samhällsvärden som demokrati och jämställdhet samtidigt som vi erbjuder effektiva arbetssätt med hög vetenskaplig ambition och moderna metoder.

 

 

Rio Göteborg har genomfört många naturvärdesinventeringar inför, bland annat, vindparker.

camera_alt Lars Gerre och Anna Ljunggren

Våra medarbetare är sysselsatta inom många olika områden

Kooperativet vid LugnarohögenKooperativet vid Lugnarohögen, hösten 2021.