En sida i GP om undersökningen av Sandarnaboplatsen

Idag har GP en artikel om vår undersökning av Sandarna!

Att det har tillvaratagits brända mandlar från det undre kulturlagret är tyvärr felaktigt, det hade varit ett spektakulärt fynd! Egentligen är det hasselnötter man har hittat.

camera_alt