Gravfälts undersökning i Ytterby

Under våren och den tidiga sommaren har man kunnat sett, mitt emot Ytterns IP i Kungälv, flitiga arkeologer på de intilliggande höjderna. Området har varit känt länge som gravfält men många intressanta frågor återstår att besvara. Blandat med hejaramsor från barnen vid fotbollsplanen bredvid har vi försökt förstå vad forntidens människor har skapat här. Som det ofta blir, ju mer man undersöker något, desto fler blir frågorna.