Mycket slit på yta E2

Av Jonathan Pye

I de stora stadsarkeologiska utgrävningarna av masthuggskajen som RIO GÖTEBORG har utfört under två och ett halvt års tid, är området uppdelat i mindre ytor utifrån exempelvis tomter och de exploatörer som ska bebygga området. Vi håller just nu på att gräva det sista på en av de ytor som har varit mest anläggningstät, yta E2.
När vi inleder en stadsutgrävning som görs som så kallad schaktövervakning, vilket ofta innebär samtidigt som byggherren också börjar arbeta i området, så vill byggherren förstås veta hur lång tid arkeologin kommer ta. Vi har väldigt svårt att svara på det eftersom vi inte vet vad vi kommer att hitta, hur svårt det kommer vara att gräva fram och i vilket skick det kommer vara. På yta E2 visade det sig finnas fler bevarade anläggningar än vad både vi arkeologer och exploatörerna hade väntat sig: (Brunt är trä, grått är sten, gult är lager).

Mot slutet av december tyckte vi att vi började bli klara. Vi hade grävt upp hela ytan utom en 8x8m stor del i det sydöstra hörnet, som även den var grävd nästan i botten, det hade dock dykt upp ett vrak av en pråm som vi hade sparat till sist.

När vi började gräva i dessa sista 8 kvadratmeter hittades bredvid det redan kända pråmvraket två till vrak, och vi fick inse att grävningen skulle behöva fortsätta in i 2023. Vi hade som tur var hjälp av Delia och Edgar från Bohusläns museum, som har marinarkeologisk kompetens och vet hur man dokumenterar skeppsvrak.

Den första veckan efter nyår, var många fortfarande lediga, men de som var på plats dokumenterade och tog bort det översta minsta vraket som låg inuti ett av de andra. När den här veckan inleddes hade vi vraken av de sista två pråmarna att ta upp. Vi kände oss ganska färdiga med E2 när vi dokumenterat och grävt bort dessa två pråmvrak, men i onsdags visade det sig att under dessa pråmar fanns resterna av en äldre (en första bedömning 1700tal) större båt med överlappande bord.

 

I fredags, den 13 januari, lyfte vi detta sista vrak, och det fanns inga fler båtrester under. Nu börjar arbetet med att fördjupa oss i vad vi har grävt fram, och hur alltihop hör ihop.

camera_alt Jonathan Pye