Andrine Nilsen, Fil.Dr, arkeolog

Andrine är disputerad inom historisk arkeologi och specialist inom träbebyggelse. Hon har varit aktiv inom Rio Göteborg från och till sedan 2013 och har främst arbetat inom projekten Nya Lödöse, Masthuggskajen och Vårgårda. Andrine har tidigare jobbat för Västarvet med placering Lödöse Museum framför allt med föremålshantering och registrering av medeltidsfynd, samt fältarbete för Bohusläns Museum. 2011-2013 arbetade hon inom forskningsprojektet Den tidigmoderna staden – mellan det lokala och det globala lett av professor Per Cornell vid Göteborgs Universitet. Samt doktorerat åren 2014-2020 vid Institutionen för historiska studier på Göteborgs Universitet med avhandlingen Vernacular Buildings and Urban Social Practice – Wood and People in Early Modern Swedish Society.