Vårgårda - Arkeologiska undersökningar längs E20

Vårgårdabygden har en spännande förhistoria med en rik fornlämningsbild. Rio Göteborg är involverad i flera grävningar i trakten och vi kommer lägga upp mer information allteftersom arbetet fortskrider.

För mer information om projektet kontakta Thomas Johansson eller Petra Aldén Rudd.