Kalle Thorsberg, arkeolog

Kalle arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag. Han har tidigare varit verksam som arkeolog vid RAÄ, länsmuseerna i Skaraborg, Jönköping och Älvsborg, Arkeometallurgiska institutet och Oldsakssamlingen i Oslo, som registeransvarig vid SHM, och som lärare vid universiteten i Uppsala, Göteborg och Umeå. Kalles huvudsakliga intressen är flintteknologi och stenålder.