Lars Gerre, biolog

Han arbetar främst med fågelinventeringar, men även med naturvärdesbedömningar. Lars har tidigare arbetat med kartering av kärlväxter i fjällen för Göteborgs universitet och inventering av kärlväxter i gräsmarker, stränder och fjäll för Länsstyrelsen i Västerbotten. Han har också arbetet med häckfågelinventering i Norrlands inland.