2013_2Fladdermusinventering vid Västra Deromes planerade vindpark