Fladdermöss i Aneby-Tranås – Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft

Syftet med inventeringen var att göra en fördjupad fladdermusinventering i projektområdet och dess närhet med särskilt fokus på barbastellfladdermus. Vidare var syftet att göra en bedömning av påverkan på fladdermusfaunan vid vindkraftsetableringen i området.

En tidigare inventering av fladdermusfaunan i området utfördes av Rio Kulturkooperativ 2012.